Invest


Wij zijn gespecialiseerd in beleggingen van spaargeld (koopsommen) via levensverzekeringen Tak 23 / Tak 21, voor het sparen via vaste maandelijkse bedragen kunt u zeker en vast ook bij ons terecht :
 

Telkens beheerd door gerenommeerde fondsbeheerders en verzekeringsmaatschappijen, die op hun beurt investeren via nationale en internationale fondsen, obligaties of aandelen: in emerging markets, technologie, energie,  ... en ook in vastgoed.


Kom lang voor een kennismakend gesprek in ons kantoor in Knokke-Heist, bel 050/62.62.22 voor een afspraak of vul onderstaand formulier in.

 

Voor beleggingsverzekeringen werken wij onafhankelijk samen met volgende verzekeringsmaatschappijen en fondsbeheerders 

 

 

Pluspunt : via een beleggingslevensverzekering vastgoed kopen via uw pensioenplan IPT/POZ

U kunt uw IPT of POZ op drie manieren gebruiken om uw vastgoeddroom waar te maken :

Zowel voor uw aankoop in België (bvb Knokke-Heist) of buitenland (bvb Spanje, Frankrijk of Portugal)

Voorschot
U vraagt een voorschot op het pensioenkapitaal van uw pensioenplan. Voor een voorschot waarop u jaarlijks interesten betaalt, kan dit gaan van 70 tot 90 % van de opgebouwde reserve in het contract. U gebruikt dit voorschot om uw vastgoed te financieren en beslist zelf of u het later – zonder kosten – terugstort in uw pensioenplan. Als u het voorschot niet terugstort, dan zal het bedrag van het voorschot uiteraard van uw pensioenkapitaal afgehouden worden. U moet het voorschot sowieso terugbetalen als u de woning verkoopt.
U betaalt (privé) interesten op het voorschot. U kunt ze in één keer betalen op het einde van het contract (formule met kapitalisatie van de interesten) of jaarlijks achteraf.
Wedersamenstelling
U kunt een hypothecair krediet afsluiten en de totale lening op het einde van uw pensioenplan in één keer terugbetalen met het uitgekeerde pensioenkapitaal van uw IPT. Dat heet een wedersamenstelling.
Tijdens de duur van de lening zijn enkel de interesten op het krediet verschuldigd en u of uw vennootschap betalen  de premies van het pensioenplan. 
+ Inpandgave
Als u uw pensioenplan in pand geeft, dient het als waarborg voor de lening. Overlijdt u vóór de einddatum van het krediet, dan wordt het overlijdenskapitaal van uw pensioenplan automatisch gebruikt om het krediet terug te betalen. Zowel een VAPZ, RIZIV, IPT of groepsverzekering kunnen in pand gegeven worden.


​Uw pensioenplan gebruiken om vastgoed te financieren, heeft een aantal voordelen :

+ U hebt middelen ter beschikking om vastgoed te kopen, bouwen, renoveren of verbeteren.
+ Elke vorm van vastgoed is toegelaten: woning, grond, handelspand, garage … Het kan ook perfect voor een tweede of zelfs derde woning. 
+ Het vastgoed mag gelegen zijn in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte
+ Bent u zelfstandige met een vennootschap, dan kan die het grootste deel van de lasten van de pensioenverzekering dragen. Deze voordelen geniet u niet met een traditionele hypotheeklening.

 

 

Tot slot : investering via een aankoop van een onroerende goed  

opbrengsteigendommen (huizen, appartementen, handelspanden, ...)
aankoop via lijfrente
+ aankoop van een eigen woonst 
tweede verblijf 
(project)gronden 

Bekijk hier alle opbrengseigendommen 

 

bel 050/62.62.22 voor een afspraak of vul onderstaand formulier in :

Erkenning FSMA 44294 A B. Let op, geld lenen kost ook geld. Aanbod onder voorwaarden

Invest