POZ - het nieuwe aanvullend pensioen voor eenmanszaken

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)


Heel wat ondernemers hebben al een fiscaal aantrekkelijke VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). Aan een VAPZ kan je tot 8,17% van je netto belastbaar inkomen besteden. De perfecte basis dus, die je idealiter wel combineert met een bijkomende spaarformule.
Vennootschappen hebben de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor een extra pensioen. Voor eenmanszaken was er lange tijd geen gelijkaardige oplossing… Maar nu is er ook de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

Contacteer ons voor een kennismakend gesprek in ons kantoor in Knokke-Heist : 050/62.62.22 of via ons contactformulier

 

POZ pensioen eenmanszaak

 

Welke voordelen heeft een POZ?

 • De premie kan worden betaald op basis van het beroepsinkomen.

 • Mogelijkheid om vastgoedprojecten te financieren : Gebruik uw POZ voor een voorschot, inpandgeving of wedersamenstelling.

 • Fiscaal aantrekkelijk: Belastingvermindering tot 30 % van de premies mits naleving van de wettelijke grenzen & minimale eindbelasting: slechts 10 % belastingen na de parafiscale inhoudingen.

 • Het aanvullende pensioenkapitaal dat gespaard is via een POZ, wordt uitbetaald bij pensioen

 

bijkomend voordeel POZ: vastgoedfinanciering

 • Mogelijkheden: idem bestaande tweede pijlerverzekeringen: inpandgave / voorschot / reconstitutie voor de aankoop van vastgoed

 • Een eerste schijf  van het kapitaal dat werd aangewend voor financiering van de enige en eigen woning is belastbaar in fictieve rente

 

De POZ: voor wie? 

De POZ is een nieuwe voordelige spaarformule, specifiek geïntroduceerd voor:

 • zelfstandige in hoofdberoep (inclusief starter)

 • ​zelfstandige in bijberoep niet-starter die sociale bijdragen verschuldigd is zoals een zelfstandige in hoofdberoep 

 • zelfstandige die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt zonder effectieve pensioenuitkering en die sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de bijdragen van een verzekeringsplichtige in hoofdberoep

 • zelfstandige helper in hoofdberoep (inclusief starter)

 • zelfstandige helper in bijberoep die de voor een zelfstandige in hoofdberoep bedoelde sociale bijdragen verschuldigd is 

 • meewerkende echtgeno(o)t(e) : in maxi-statuut die sociale bijdragen betaalt zoals zelfstandige in hoofdberoep

   Onafhankelijke offerte  via :

onafhankelijk verzekeringsmakelaar Van Acker Knokke 

POZ - het nieuwe aanvullend pensioen voor eenmanszaken