INSURANCE | rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar


Weinig gezinnen hebben een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering die hen bij juridische conflicten helpt. Om meer mensen toegang te geven tot het recht werkte de regering een nieuwe fiscale stimulans uit.

op deze pagina vindt u meer uitleg


Welk belastingvoordeel kan ik krijgen ?

De verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren.


Wat betekent dit concreet ?

De verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren. De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandsverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale stimulans vanwege de overheid.

Bijzondere waarborgen met een hoge schadefrequentie zoals rechtsbijstand bij arbeids- en bouwgeschillen en een eerste echtscheiding vormen een onderdeel van deze minimale dekking.