INSURANCE | rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar


Weinig gezinnen hebben een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering die hen bij juridische conflicten helpt. Om meer mensen toegang te geven tot het recht werkte de regering een nieuwe fiscale stimulans uit.

op deze pagina vindt u meer uitleg


Welk belastingvoordeel kan ik krijgen ?

De verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren.


Wat betekent dit concreet ?

De verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren. De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandsverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale stimulans vanwege de overheid.

Bijzondere waarborgen met een hoge schadefrequentie zoals rechtsbijstand bij arbeids- en bouwgeschillen en een eerste echtscheiding vormen een onderdeel van deze minimale dekking.De nieuwe wet “toegang tot het recht” (Wet Geens) bepaalt dat enkele belangrijke waarborgen dienen opgenomen worden in de fiscaal voordelige polissen. Het doel is hier, zoals u weet, om de burger zich degelijk en breed te laten verzekeren in rechtsbijstand. Arbeidsrecht, bouwgeschillen en echtscheidingen verzekeren, brengt echter ook een verzekeringstechnische prijs met zich mee. Maar het zijn ook net deze materies waarmee de burger geregeld geconfronteerd wordt en die financiële kopzorgen met zich mee brengen.
Concreet kan de klant bij D.A.S. vrij kiezen uit twee fiscaal gunstige producten: De ‘Consument Benefisc’ aan 229 EUR per jaar en de ‘Conflicten Benefisc’ aan 479 EUR per jaar. Voortaan kan de consument zich na aftrek dus degelijk verzekeren voor een premie tussen 137 EUR en 355 EUR. Deze premies liggen hoger dan onze andere niet-fiscaal voordelige producten aangeboden door D.A.S. en dit uitsluitend om de verplichte waarborgen volgens de wet te financieren én ervoor te zorgen dat reeds bestaande waarborgen onveranderd behouden kunnen blijven.
D.A.S. biedt haar klanten met een niet-aftrekbaar product momenteel de mogelijkheid, over te schakelen naar een fiscaal gunstig product. DAS wil benadrukken dat deze keuze volledig vrij is. DAS klanten kunnen steeds hun bestaande product behouden zonder belastingvermindering.