INVEST | Pensioensparen 2019 : 980 of 1260 euro ?

Nieuw fiscaal plafond voor pensioensparen
Samengevat zijn de twee bestaande plafonds geïndexeerd: het basisplafond van 960 euro tot 980 euro en het verhoogde plafond van 1230 tot 1260 euro. 

In 2018 kon u 960 euro storten in uw pensioensparen en een fiscaal voordeel genieten van 30 % op uw gestorte premies. In 2018 wordt dit bedrag van 960 euro geïndexeerd tot 980 euro. Daarnaastnaast had u in 2018 ook de mogelijkheid om tot 1230 euro te storten in uw pensioensparen. Als u ervoor kiest om stortingen te doen van meer dan 980 euro, bedraagt de belastingvermindering geen 30 % meer, maar wel 25 % op het geheel van uw gestorte premies tijdens het lopende jaar. Deze mogelijkheid blijft ook in 2019 en het bedrag werd geïndexeerd tot 1260 euro.

Als u 1260 euro stort, geniet u het jaar nadien een fiscaal voordeel van 315 euro (25 % van 1260 euro), namelijk 21 euro meer dan als u 980 euro had gestort (980 euro x 30 % = 294 euro). Aangezien het fiscaal voordeel 30 % bedraagt tot 980 euro en daarboven 25 %, levert een storting tussen 980 euro en 1176 euro een kleiner fiscaal voordeel op dan een storting van 980 euro.

Merk op dat als u meer wil storten dan 980 euro, dit enkel mogelijk is als u uw keuze meedeelt aan uw verzekeraar. Deze keuze is definitief en onherroepelijk voor de lopende belastbare periode. Als u uw keuze niet hebt meegedeeld, wordt alles wat u stort boven het bedrag van 980 euro terugbetaald zonder kosten. Als u uw wens hebt geuit om tot 1260 euro te storten om op die manier een belastingvermindering te genieten van 25 % op uw gestorte premies, wordt elke storting boven 1260 euro ook terugbetaald zonder kosten.
Hierbij ook nog even de samenvatting van pensioensparen :

4 pijlers voor een comfortabel pensioen​

1ste pijler: het wettelijk pensioen
2de pijler: het aanvullend pensioen via de werkgever in de vorm van een groepsverzekering, of als zelfstandige.
3de pijler: het aanvullend pensioen, wat voordelig is op fiscaal vlak. 
4de pijler:  sparen zonder fiscaal voordeel.


1ste pijler :  het wettelijk pensioen
Loontrekkende, zelfstandige, ambtenaar, volledige loopbaan of niet, al dan niet gehuwd, … Er zijn heel wat criteria die een rol spelen maar één ding is zeker: het wettelijk pensioen alleen volstaat niet om een levensstandaard aan te houden na het pensioen. 
In 2016 bedroeg een wettelijk basispensioen gemiddeld ongeveer 1100 euro bruto per maand(1).


2de pijler : De wetgever laat het vandaag toe om beroepshalve een extralegaal pensioen op te bouwen als loontrekkende of zelfstandige

Via de werkger :
In het kader van de tweede pijler kan je als loontrekkende een aanvullend pensioen opbouwen via de werkgever in de vorm van een groepsverzekering of een pensioenfonds. Sommige sectoren (bv. bouwsector) bieden leden ook een sectorplan (pensioenplan) aan.
Voor werkgever en werknemer is een groepsverzekering voordeliger dan een loonsverhoging. Bij een loonsverhoging blijft er netto slechts 32 % over, bij een groepsverzekering 88 %.
Op fiscaal vlak beschouwt de wetgever de jaarlijkse bijdragen aan een groepsverzekering niet als extra inkomsten voor de werknemer. Ze worden dan ook niet gezien als belastbare beroepsinkomsten.
Bovendien kan een onderneming via een groepsverzekering aanvullende waarborgen bieden, zoals bescherming tegen arbeidsongeschiktheid of bij overlijden. 

Als zelfstandige
Fiscaal gezien is de interessantste oplossing voor zelfstandigen zonder vennootschap het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).
Als de fiscale situatie het toelaat, kan je ook nog een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten.
Als bedrijfsleider met een vennootschap, dan kan je met een vennootschap een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten.
Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen kunnen een beroep doen op hun RIZIV-bijdragen om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Deze tweedepijleroplossingen kunnen gecombineerd worden met de producten uit de derde pijler.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
Het VAPZ is de voordeligste oplossing voor zelfstandigen die willen sparen voor hun aanvullend pensioen. Ze kunnen hun premies fiscaal aftrekken als beroepskosten. Hierdoor zijn de beroepsinkomsten minder hoog, en betalen ze minder sociale bijdragen. 

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)​
Als aanvulling op hun VAPZ kunnen uw zelfstandige klanten zonder vennootschap ook nog een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten.

Individuele Pensioentoezegging (IPT)
Zelfstandige bedrijfsleiders met constante inkomsten kunnen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen dat fiscaal voordelig is.

​​RIZIV
Geconventioneerde zelfstandige artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen kunnen elk jaar een tussenkomst van het RIZIV vragen en dat bedrag gebruiken om hun aanvullend pensioen te financieren via een RIZIV-contract.


3de pijler : De derde pijler is facultatief, maar tegelijkertijd onmisbaar om een comfortabele levensstandaard aan te houden na het pensioen.
Het wettelijk pensioen is beperkt en zelfs als je een aanvullend pensioen opbouwt via de 2de pijler, ontvang je in het beste geval 80 % van het inkomen dat ze hadden toen ze nog actief waren. De derde pijler maakt het mogelijk om te sparen voor een comfortabeler pensioen.
 
Twee mogelijkheden:
Pensioensparen: dit jaar ka je 980 euro sparen en een fiscaal voordeel van 30 % genieten, of meer dan 980 euro storten (maximaal 1260 euro) en een fiscaal voordeel van 25 % genieten.
Langetermijnsparen: het bedrag dat uw klanten kunnen sparen met fiscaal voordeel hangt af van hun netto belastbaar beroepsinkomen. In 2019 bedraagt dat maximaal 2350 euro. Dat bedrag biedt een fiscaal voordeel van maximaal 705 euro.

Aftrek tot 99 jaar​
Bij langetermijnsparen daarentegen is het mogelijk om de belastingaftrek te genieten tot de leeftijd van 99 jaar. De enige voorwaarde is dat het contract vóór 65 jaar wordt afgesloten.
In langetermijnsparen is het fiscaal plafond voor 2019 gestegen van 2310 euro tot 2350 euro.


4de pijler : In het kader van de vierde pijler  sparen zonder enige beperking op het vlak van looptijd of maximumbedrag van de premies.
​​Met vrij sparen in de vorm van bvb een levensverzekering kan je geleidelijk aan een pensioenkapitaal opbouwen als aanvulling op het wettelijk pensioen en de andere extralegale pensioenstelsels