Verzekering rechtsbijstand verhuurder

Verzekering rechtsbijstand verhuurder


Vastgoed is in België nog steeds een van de beste investeringen. Maar wie een eigendom verhuurt, weet dat dat niet altijd van
een leien dakje loopt. Als verhuurder van een huis of appartement gebruikt als hoofdverblijf, kan u de risico’s voor uzelf aanzienlijk
beperken door bijvoorbeeld een formule onroerend goed bij DAS Rechtsbijstand te verzekeren een Pack Verhuurder bij AG Insurance te verzekeren .

 

verzekering rechtsbijstand DAS verzekering verhuurder


Betaalt uw huurder de huur niet meer (volledig)?

Weet dat wij als onafhankelijk verzekeringsmakelaar een oplossing kunnen bieden.Hoe gaat dit in de praktij bij bijvoorbeeld AG Insurance ?

Betaalt uw huurder de huur niet meer (volledig)?
Wij proberen eerst tot een oplossing in der minne te komen. Wanneer dat niet lukt en het onbetaalde huurgeld
(zonder kosten) de huurwaarborg overstijgt, starten we een gerechtelijke procedure op.
Met enkele belangrijke voordelen:
U moet zelf niets voorschieten voor de procedurekosten, erelonen voor uw advocaat en expertisekosten. Na de
uitspraak worden zelfs de kosten voor de eventuele uitzetting van de huurder door AG betaald.
In afwachting van de uitspraak, kan u rekenen op financiële ondersteuning dankzij een voorschot op de onbetaalde
huurgelden ten belope van een maximumbedrag gelijk aan de huurwaarborg.
Als de uitspraak in uw voordeel is, betalen wij u bovendien de rest van de verzekerde huurgelden uit waarop u
volgens de uitspraak recht hebt. Tot een maximaal totaalbedrag gelijk aan 12 maanden huur1, zonder vrijstelling!
Zo ontvangt u meteen waar u recht op hebt, terwijl wij later die vergoeding proberen te verhalen op de huurder.
U kan, voor dezelfde huurder, ten vroegste 3 jaar na een vorige tussenkomst een beroep doen op deze waarborg.


IPID fiche DAS onroerend goed en IPID fiche AG Insurance Pack Verhuurder beschikbaar op kantoor.

Verzekering rechtsbijstand verhuurder