Pensioen opbouwen

Laten we eerlijk zijn: met enkel het wettelijk pensioen zal u uw huidige levensstandaard niet kunnen behouden. Gelukkig bestaan er nog tal van andere mogelijkheden om zelf voor uw pensioen te sparen.



 

Als zelfstandige uw pensioen opbouwen


Vanuit uw onderneming fiscaal voordelig voor uw pensioen sparen
Met de Individuele Pensioentoezegging (IPT) spaart u fiscaal voordelig voor uw pensioen via uw onderneming.

Als particulier fiscaal voordelig voor uw pensioen sparen (VAPZ)
Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) spaart u privé fiscaal voordelig voor uw pensioen.

Als particulier fiscaal voordelig voor uw pensioen sparen
Sparen in de korf ‘Pensioensparen’ is een tweede manier om als particulier fiscaal voordelig voor uw pensioen te sparen.
Als particulier kunt u fiscaal voordelig voor uw pensioen sparen en van 30% fiscaal voordeel genieten via de korf van het pensioensparen.

Als particulier sparen voor uw pensioen als uw fiscale ruimte al optimaal gevuld is
Ook als uw fiscale ruimte al volledig benut is, kunt u als particulier toch een ‘pensioenappeltje’ voor de dorst bij elkaar sparen.
Hebt u uw fiscale ruimte al volledig benut? Ook dan kunt u bij ons voordelig voor uw pensioen sparen. 
 


Pluspunt : via een beleggingslevensverzekering vastgoed kopen via uw pensioenplan IPT/POZ


U kunt uw IPT of POZ op drie manieren gebruiken om uw vastgoeddroom waar te maken :

Zowel voor uw aankoop in België (bvb Knokke-Heist) of buitenland (bvb Spanje, Frankrijk of Portugal)

Voorschot 
U vraagt een voorschot op het pensioenkapitaal van uw pensioenplan. Voor een voorschot waarop u jaarlijks interesten betaalt, kan dit gaan van 70 tot 90 % van de opgebouwde reserve in het contract. U gebruikt dit voorschot om uw vastgoed te financieren en beslist zelf of u het later – zonder kosten – terugstort in uw pensioenplan. Als u het voorschot niet terugstort, dan zal het bedrag van het voorschot uiteraard van uw pensioenkapitaal afgehouden worden. U moet het voorschot sowieso terugbetalen als u de woning verkoopt.
U betaalt (privé) interesten op het voorschot. U kunt ze in één keer betalen op het einde van het contract (formule met kapitalisatie van de interesten) of jaarlijks achteraf.
Wedersamenstelling 
U kunt een hypothecair krediet afsluiten en de totale lening op het einde van uw pensioenplan in één keer terugbetalen met het uitgekeerde pensioenkapitaal van uw IPT. Dat heet een wedersamenstelling.
Tijdens de duur van de lening zijn enkel de interesten op het krediet verschuldigd en u of uw vennootschap betalen  de premies van het pensioenplan. 
Inpandgave
Als u uw pensioenplan in pand geeft, dient het als waarborg voor de lening. Overlijdt u vóór de einddatum van het krediet, dan wordt het overlijdenskapitaal van uw pensioenplan automatisch gebruikt om het krediet terug te betalen. Zowel een VAPZ, RIZIV, IPT of groepsverzekering kunnen in pand gegeven worden.


​Uw pensioenplan gebruiken om vastgoed te financieren, heeft een aantal voordelen :

+ U hebt middelen ter beschikking om vastgoed te kopen, bouwen, renoveren of verbeteren.
+ Elke vorm van vastgoed is toegelaten: woning, grond, handelspand, garage … Het kan ook perfect voor een tweede of zelfs derde woning. 
+ Het vastgoed mag gelegen zijn in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte
+ Bent u zelfstandige met een vennootschap, dan kan die het grootste deel van de lasten van de pensioenverzekering dragen. Deze voordelen geniet u niet met een traditionele hypotheeklening.

 
 

Als loontrekkende uw pensioen opbouwen

 

Sparen voor uw pensioen én genieten van een fiscaal voordeel 
Sparen voor uw pensioen en de overheid een deel van uw spaarinspanningen laten terugbetalen? Het kan! De overheid ondersteunt het pensioensparen immers met een fiscaal voordeel van maar liefst 30%.

Sparen voor uw pensioen als uw fiscale ruimte al optimaal gevuld is 
Ook als uw fiscale ruimte al volledig benut is, kunt u toch een ‘pensioenappeltje’ voor de dorst bij elkaar sparen.


 

Pensioen opbouwen