Vastgoed kopen met IPT

 

Als zelfstandig kan je een IPT of POZ op drie manieren gebruiken om uw vastgoeddroom waar te maken: 


U hebt middelen ter beschikking om vastgoed te kopen, bouwen, renoveren of verbeteren.
Elke vorm van vastgoed is toegelaten: woning, grond, handelspand, garage … Het kan ook perfect voor een tweede of zelfs derde woning. 
Het vastgoed mag gelegen zijn in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte
Bent u zelfstandige met een vennootschap, dan kan die het grootste deel van de lasten van de pensioenverzekering dragen. Deze voordelen geniet u niet met een traditionele hypotheeklening.
 

Voorschot 

U vraagt een voorschot op het pensioenkapitaal van uw pensioenplan. Voor een voorschot waarop u jaarlijks interesten betaalt, kan dit gaan van 70 tot 90 % van de opgebouwde reserve in het contract. U gebruikt dit voorschot om uw vastgoed te financieren en beslist zelf of u het later – zonder kosten – terugstort in uw pensioenplan. Als u het voorschot niet terugstort, dan zal het bedrag van het voorschot uiteraard van uw pensioenkapitaal afgehouden worden. U moet het voorschot sowieso terugbetalen als u de woning verkoopt.
U betaalt (privé) interesten op het voorschot. U kunt ze in één keer betalen op het einde van het contract (formule met kapitalisatie van de interesten) of jaarlijks achteraf.
 

Inpandgave

Als u uw pensioenplan in pand geeft, dient het als waarborg voor de lening. Overlijdt u vóór de einddatum van het krediet, dan wordt het overlijdenskapitaal van uw pensioenplan automatisch gebruikt om het krediet terug te betalen. Zowel een VAPZ, RIZIV, IPT of groepsverzekering kunnen in pand gegeven worden.
 

Wedersamenstelling 

U kunt een hypothecair krediet afsluiten en de totale lening op het einde van uw pensioenplan in één keer terugbetalen met het uitgekeerde pensioenkapitaal van uw IPT. Dat heet een wedersamenstelling.
Tijdens de duur van de lening zijn enkel de interesten op het krediet verschuldigd en u of uw vennootschap betalen  de premies van het pensioenplan. 


vastgoedfinanciering via IPT pensioen 

vastgoedfinanciering via IPT op einddatum

 

  

Vastgoed kopen met IPT