Omzetverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Verzekering gewaarborgd inkomen


 

Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid


Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel wat factoren die daarin meespelen. 
Sommige daarvan hebt u zelf in de hand, andere niet. Uw inkomen bijvoorbeeld hangt niet alleen af van hoe succesvol u bent in uw beroepsdomein, het hangt ook af van uw gezondheid. En op dat vlak hebt u niet steeds alles in de hand. U bent misschien zelf een heel voorzichtige chauffeur, maar de onoplettendheid van iemand anders kan uw leven in een fractie van een seconde grondig veranderen. Want als u uw beroep tijdelijk of blijvend niet meer kunt uitoefenen, hoe gaat u zich dan financieel redden?

 

Een formule op maat van elke zelfstandige

 

Bent u zelfstandige met vennootschap?

Als zelfstandige valt u bij ziekte of ongeval al van bij de eerste maand zonder inkomen. U krijgt wel een beperkte vergoeding van het RIZIV, maar die ligt veel te laag om te voldoen aan uw dagelijkse financiële verplichtingen. De verzekering gewaarborgd inkomen of AVRI zorgt ervoor dat u over een aanvaardbaar vervangingsinkomen kunt beschikken van maximaal 80 % van uw huidige belastbaar beroepsinkomen.

Als zelfstandige met een vennootschap zoekt u steeds naar een optimaal evenwicht tussen het beroepsinkomen uit uw bedrijf en de te betalen belastingen. Zelfs als u 80 % van uw belastbaar beroepsinkomen verzekert, verliest u nog aanzienlijk bij
arbeidsongeschiktheid.

Als bedrijfsleider bent u de sleutelfiguur van uw vennootschap. Zonder bedrijfsleider valt de vennootschap snel zonder inkomsten, wat kan leiden tot een faillissement. Een gewaarborgd inkomen Keyman zorgt ervoor dat tot 100 % van de vaste kosten
van uw vennootschap gedurende maximaal 2 jaar verder betaald worden indien u als zelfstandig bedrijfsleider wegvalt door arbeidsongeschiktheid.

U hebt waarschijnlijk een spaarreserve opgebouwd om het hoofd te bieden aan onverwachte situaties. Maar hoe lang kunt u putten uit die reserve? Enkele maanden?  Een jaar? Vijf jaar?
Dankzij een verzekeringen gewaarborgd inkomen of AVRI hoeft u bij langdurige arbeidsongeschiktheid niet te putten uit uw spaarreserve.

Als zelfstandige bedrijfsleider draagt u een grote verantwoordelijkheid. Wat zou er gebeuren met uw vennootschap als u plots zou overlijden? Een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal is een goede oplossing om uw gezinsleden een financieel gezonde toekomst te bieden, wat er ook gebeurt. 

 

Bent u zelfstandige zonder vennootschap?

Als zelfstandige valt u bij ziekte of ongeval al van bij de eerste maand zonder inkomen. Vanaf de tweede maand krijgt u wel een beperkte vergoeding van het RIZIV, maar die ligt te laag om te voldoen aan uw dagelijkse financiële verplichtingen. Met een verzekering gewaarborgd inkomen of AVRI bent u zeker dat u steeds over een aanvaardbaar vervangingsinkomen kunt beschikken.

U hebt waarschijnlijk een spaarreserve opgebouwd om het hoofd te bieden aan onverwachte situaties. Maar hoe lang kunt u putten uit die reserve? Enkele maanden? Een jaar? Vijf jaar? Met een verzekering gewaarborgd inkomen of AVRI hebt u steeds
voldoende reserve en hoeft u niet uit uw opgebouwde spaarreserve te putten.  

De premies die u betaalt voor de verzekering gewaarborgd inkomen en AVRI zijn aftrekbaar als beroepskosten. Ze leveren u dus een aanzienlijk fiscaal voordeel op! 

Als zelfstandige met een gezin, draagt u een grote verantwoordelijkheid. Dankzij de verzekering gewaarborgd inkomen kunt u uw gezinsleden een financieel gezonde toekomst bieden, wat er ook gebeurt.


Enkele verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samenwerken voor Omzetverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Verzekering gewaarborgd inkomen


AG INSURANCE VERZEKERING DKV VERZEKERINGAXA VERZEKERINGENNN INSURANCE VERZEKERING 

Omzetverzekering - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Verzekering gewaarborgd inkomen