Autoverzekering


De verzekering BA auto of burgerlijke aansprakelijkheid auto is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek.   

De BA Autoverzekering dekt de schade die iedere bestuurder van uw wagen kan veroorzaken aan anderen. De verzekering zal ook tussenkomen indien een passagier van uw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval.
Indien uw voertuig gestolen wordt of met geweld in het bezit is gekomen van een niet toegelaten bestuurder, dan is de aansprakelijkheid van die bestuurder niet verzekerd. In alle andere gevallen zal de verzekeraar de schade vergoeden die met de wagen veroorzaakt werd. Opgelet, het is wel mogelijk dat in sommige gevallen de verzekeraar het recht heeft om (een deel van) de vergoede schade terug te eisen.

Naast deze wettelijk verplichte verzekering BA auto, die tussenkomt in de schade aan derden, kan u ook een omniumverzekering afsluiten, die tussenkomst voor uw eigen schade.


Tips voor het invullen van een aanrijdingsformulier
 

Contacteer ons :

 

Autoverzekering