Verzekering huurder

info@vanacker.insure

Moet ik als huurder een (brand)verzekering nemen?

Ja. Het Vlaams Woninghuurdecreet schrijft voor dat de huurder aansprakelijk is voor brand en waterschade, tenzij hij kan bewijzen dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
De huurder is verplicht om die aansprakelijkheid te verzekeren, door middel van een verzekering waarvan de werking niet is geschorst.
 
Bel ons voor een offerte : 050/62.62.22, of kom langs : Zoutelaan 14, 8300 Knokke-Heist
 

Familiale verzekering, BA uitbating en verzekering inhoud

De brandverzekering van de verhuurder-eigenaar dekt slechts de schade aan het gebouw, maar niet de inboedel van de huurder.
Als huurder heb je persoonlijke spullen en daar houdt de verzekering van de eigenaar-verhuurder helemaal geen rekening mee. Wil je dus je inboedel beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen, enz…. dan moet je sowieso zelf een brandverzekering aangaan voor je goederen, al dan niet met een dekking tegen diefstal.
 
Als huurder blijf je aansprakelijk voor de schade die je aanricht aan derden, zoals bijvoorbeeld de buren. Wanneer een brand wordt veroorzaakt door de persoonlijke goederen van de huurder en deze brand overslaat naar de woning van de buur, dan is de huurder aansprakelijk. Wij raden dan ook aan om een verzekering familiale / BA uitbating te onderschrijven.
 
 

Afstand van verhaal

Het is wel mogelijk dat de verhuurder-eigenaar zelf een brandverzekering heeft afgesloten met ‘afstand van verhaal tegen de huurder’. Dit betekent dat de brandverzekeraar van de verhuurder-eigenaar zich niet meer tegen de huurder kan keren voor de schade die door zijn brandverzekering is gedekt. Maar ook in dit geval heb je als huurder redenen genoeg om zelf ook een brandverzekering af te sluiten. Want je loopt immers nog steeds een aantal belangrijke risico’s. De brandverzekering met afstand van verhaal vervangt immers de verzekering van de huurder niet volledig:
 
Als huurder weet je niet of de eigenaar-verhuurder naar behoren is verzekerd. Als de eigenaar-verhuurder onderverzekerd is, dan kan hij zich tot de huurder wenden voor de schade die niet vergoed wordt door zijn eigen verzekeraar. Dit kan vermeden worden door expliciet in de huurovereenkomst op te nemen dat de eigenaar in geval van schade afstand van verhaal tegenover de huurder doet.
 
Het kan wel dat de verhuurder-eigenaar zelf een brandverzekering afsluit met 'afstand van verhaal tegen de huurder'. Dat betekent dat de brandverzekeraar van de verhuurder-eigenaar zich niet meer tegen de huurder kan keren voor de schade die door zijn brandverzekering is gedekt. De afstand van verhaal waarvan sprake in de polis is daarenboven beperkt tot die gevallen die in de polis zijn voorzien.
 
Maar zelfs dan heb je redenen genoeg om er zelf een af te sluiten. De brandverzekering met afstand van verhaal vervangt de verzekering van de huurder immers niet volledig. Een goede brandverzekering is met andere woorden voor elke huurder van cruciaal belang.
 


Een offerte van de brandverzekering als huurder of een offerte met een persoonlijk gesprek : 

info@vanacker.insure
050/62.62.22
Zoutelaan 14, 8300 Knokke-Heist

of online offerte

Verzekering huurder