Rechtsbijstandsverzekering

 

1. Waarom een wet voor de rechtsbijstandsverzekering?

Weinig gezinnen hebben een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering die hen bij juridische conflicten helpt. Om meer mensen toegang te geven tot het recht, werkte de regering een nieuwe fiscale stimulans uit. Hierdoor kunnen klanten hogere dekkingen krijgen zonder veel meer premie te betalen en zullen nog meer mensen zich kunnen wapenen met een solide rechtsbijstandverzekering.


2. Wat zegt de Wet van 22/04/2019 ?

De wet voert een belastingvermindering in voor de premies van rechtsbijstandsverzekering die voldoen aan een aantal voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale dekking, waarborg en wachttijden. Zo moet de verzekering ook bijzondere dekkingen met een hoge schadefrequentie aanbieden zoals rechtsbijstand bij arbeids- en bouwgeschillen en een eerste echtscheiding.
De wet bepaalt dus uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandsverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale stimulans vanwege de overheid.


3. Welk belastingvoordeel kan ik krijgen ?

De verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren.


Wat betekent dit concreet ?

De verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering tot 124 EUR opleveren. De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandsverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale stimulans vanwege de overheid.

Bijzondere waarborgen met een hoge schadefrequentie zoals rechtsbijstand bij arbeids- en bouwgeschillen en een eerste echtscheiding vormen een onderdeel van deze minimale dekking.4. Welke polissen stelt D.A.S. rechtsbijstand voor ?

D.A.S. breidt de bestaande waarborgen van de Consumenten - en Conflictenpolis uit met de verplichte nieuwe dekkingen, zoals Echtscheiding (3 375 EUR p.p.), Familiale bemiddeling (13 000 EUR) en Nieuwbouw (6 750 EUR).

1. Consumenten BeneFisc 
2. Conflicten BeneFisc 


5. Geldt deze belastingaftrek voor alle premies betaald in 2019 ?

Aangezien de wet van kracht is op 01/09/2019 zijn enkel de premies betaald nà de inwerkingtreding van de wet zijn fiscaal aftrekbaar.


6. Wanneer kan ik de premie rechtsbijstand aftrekken ?

De premie rechtsbijstand geeft recht op een belastingvermindering en niet op een belastingaftrek. Dat betekent dat het fiscaal voordeel wordt afgetrokken van de belastingen die je verschuldigd bent. Maar als je geen belastingen moet betalen (bijvoorbeeld omdat je geen of weinig inkomsten hebt), dan heb je ook geen recht op een belastingvermindering. Er is immers niets om het fiscaal voordeel in mindering te brengen.


7. Mijn contract staat op naam van mijn vennootschap. Kan ik de premie van de nieuwe dekkingen BeneFisc ook fiscaal in mindering brengen ?

Vennootschappen kunnen deze premie niet in mindering brengen. 
Contacteer uw makelaar als u een van de polissen BeneFisc wenst over te brengen op een polis op naam van uw gezin.


8. Wat gebeurt er met mijn huidige DAS rechtsbijstand Economische of Conflictenpolis ?

Deze wet komt in de plaats van de vrijstelling van taks op de verzekeringspremie (KB 15.01.2007). Deze vrijstelling van 9,25% jaarlijkse belasting (13,32 EUR) wordt nu dus afgeschaft.Tip : U verhuurt onroerend goederen ?

Spefifiek voor onroerende goederen die u als eigenaar verhuurt of bezit raden wij een verzekering rechtsbijstand DAS 'onroerend goed' aan'. Offerte : bel 050/62.62.22 of laat uw gegevens na in onderstaand formulier : 

Rechtsbijstandsverzekering